Vědci

Využijte extrémně přesná data pro základní i aplikovaný výzkum

Zkoumáte interakce laseru s materiálem, laserové technologie anebo vlastnosti materiálů a potřebujete co nejpřesnější měření?

 • Licencujeme měřicí metodu a algoritmus
 • Pomůžeme s implementací vědecké či průmyslové sestavy
 • Přistupujte k vysoce přesným datům
 • Pro analýzy využijte náš algoritmus či Vaše vlastní výpočty

Výrobci a vývojáři laserových obráběcích strojů

Přidejte do Vašich produktů automatickou kontrolu kvality a zpětnovazební řízení

Jste výrobcem či výzkumníkem nových systémů laserového mikroobrábění? Usilujete o zrychlení, automatizaci a efektivitu?

 • Licencujeme měřicí metodu a algoritmus
 • Pomůžeme s integrací do Vámi produkovaných laserových hlav nebo strojů
 • Zákazníci ocení automatizovanou kontrolu kvality a zpětnovazební řízení laserového procesu.

Průmyslové podniky

Maximalizujte
potenciál laserového
mikroobrábění

Využíváte ve Vaší výrobě laserové texturování, gravírování, značení, čištění, vrtání, leštění či 3D tisk pulzním laserem?

 • Analyzujeme využitelnost a přínosy pro Vaši výrobu
 • Spolupracujme na integraci do Vašeho výrobního procesu
 • Uzpůsobíme parametry měření a vyhodnocovací kritéria Vašim potřebám
 • Získáte automatizovanou kontrolu kvality a zpětnovazební řízení laserového procesu.