Měřicí systém
pro pulzní laserové zpracování materiálu

Inovativní měření tepelných účinků laserových pulsů pomocí infračerveného (IR) záření emitovaného z materiálu.

Měření teploty
v nanosekundách

Detekce efektu každého laserového pulzu.

Patentované řešení

Unikátní měřicí metoda a vyhodnocovací algoritmus.

Připraveno k použití
na Vašem pracovišti

Zakázkové měření či spolupráce na integraci do Vašich laserových procesů

Přínosy metody LabIR Ultrashort

Pochopení fyzikálních procesů

Měření teploty a tepelných procesů pro jednotlivé pulzy a série pulzů.

Efektivní nastavení parametrů laserového procesu

Detekovaná akumulace tepla koreluje s efektivitou obrábění.

Zrychlení výroby

Pomocí monitorování a řízení procesů v reálném čase.

Vědecké uspořádání

Důraz na plný přístup k vysoce přesným datům

Měřicí systém s vysokou citlivostí

Vyhodnocení akumulace tepla, špiček signálu, existence plata tuhnutí a jeho délky a výšky

Vyhodnocení hodnoty teploty pomocí specifických kalibračních metod

Průmyslové uspořádání

Důraz na automatizaci a efektivitu pro zákazníka

Signál v reálném čase pro řízení laserového stroje

Záznam pro kontrolu kvality výrobků

Vyhodnocení veličin jako pro vědecké uspořádání

Naše nabídka

Pro vědce

Využijte extrémně přesná data pro základní i aplikovaný výzkum

Pro výrobce a vývojáře laserových obráběcích systémů

Přidejte do Vašich produktů automatickou kontrolu kvality a zpětnovazební řízení

Pro výrobní firmy využívající laserové mikroobrábění

Maximalizujte potenciál laserového mikroobrábění